Schaats- en skeelervereniging Nijkerk

Post- en statutair vestigingsadres

Valkenhorst 25
3925 TG Scherpenzeel

Skeelerbaan Nijkerk

Watergoorweg 42
3861 MA Nijkerk (achter sporthal Watergoor)
Schaatsen bij Schaats- en skeelervereniging Nijkerk

Bestuur

Barteld Oosterbroek
Eline Snapper -van den Pol (Penningmeester)
Everlien de Graaf
Jan Bolks (Voorzitter)
Renze van den Brink
Wim den Oudsten

Technische Commissie

Alfons Stortelder (Secretaris)
Harm Folkerts (Baankaarten)
Kees Koster
Wilma de Wolf (Coördinator jeugd leden)

Jeugd-/Activiteiten Commissie

Aniek Bouwman
Corien Dokter
Jan van Dasselaar
Jenny Benjamins
Symon Oevering
Wim den Oudsten (Vertegenwoordiging bestuur)

Trainers

Dirk van de Bunt
Evert van Uffelen
Gé van de Burgwal
Jannes Bast
Jari van Polen
Martien Klumper

Jeugdtrainers

Dirk van de Bunt
Elwin van den Beld
Evert van Uffelen
Janique Dupain
Jari van Polen
Jenny Benjamins
Teunis Westerbroek
Wilma de Wolf

Leden Administratie

Evan Bonenberg

Website

George van Moolenbroek

E-mailadressen

bestuur@ssvn.nl
penningmeester@ssvn.nl
tc@ssvn.nl (Technische commissie)
ac@ssvn.nl (Activiteiten commissie)
klapper@ssvn.nl (Communicatie en Sponsoring)
jc@ssvn.nl (Jeugdcommissie)
ledenadmin@ssvn.nl
clubkleding@ssvn.nl
webmaster@ssvn.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Schaats- en skeeler vereniging Nijkerk onderschrijft de gedragscode voor begeleiders van leden van de club zoals deze door de KNSB is vastgesteld. Deze code geeft aan dat je als trainer, coach of begeleider van andere activiteiten van de club verantwoordelijk bent voor het welbevinden van de sporters die je begeleidt. Dit geldt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hoewel iedereen binnen de club die begeleiding op vrijwillige basis op zich neemt, geldt wel dat we die begeleiding en de relatie met de sporters professioneel benaderen. De trainingen en wedstrijden zijn gericht op de prestatie, maar ook op het plezier in de sport. Als begeleider schep je de voorwaarden en het klimaat waarin iedere sporter zich individueel veilig en prettig kan voelen en de trainingsgroepen ook in sociaal opzicht soepel draaien. De gedragscode beschrijft de grenzen waarbinnen je als begeleider mag en moet handelen. Schaats- en skeeler vereniging Nijkerk zorgt dat alle begeleiders op de hoogte zijn van de gedragscode en deze ook onderschrijven.

Wanneer iemand binnen de vereniging of een ouder/verzorger twijfel heeft over de begeleiding en de grenzen van de gedragscode wellicht overschreden worden, dan kan dat altijd kenbaar gemaakt worden aan de betrokken begeleiders. In voorkomende gevallen kan contact opgenomen worden met het bestuur van de vereniging of met de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

De huidige vertrouwenscontactpersoon is Femke Jonker,
mobiel: 06-55550577 (let op, dit nummer is niet voor algemene vragen. Daarvoor contact opnemen via mail op bestuur@ssvn.nl)
mail: femke.jonker@hetnet.nl

SSV Nijkerk wordt gesteund door

 • PPA Computers
 • Henk van den Berg Wanden en Plafonds
 • Motshagen
 • Peter Bouw Tuinen
 • Van Dasselaar
 • GPC Systems
 • Sikkens Center Motshagen
 • Jur van de Beek
 • Mijnten
 • Alfrink Bouwbedrijf
 • Boltrics
 • Loonbedrijf Lozeman
 • Stouwdam