Terug naar archief

Publicatie: 18-07-2022

Baankaarten seizoen '22-'23

Baankaarten SSVN voor seizoen 2022 – 2023

 

De Baan Vereniging Utrecht (BVU) en de Baan Vereniging Deventer (BVD) gaan uit van een normaal seizoen. Het bestuur van de SSVN acht dit nogal ambitieus en heeft daarom besloten tav corona de voorwaarden van het vorige seizoen door te trekken naar het komende seizoen.

Deze voorwaarden zijn:

 • Als de baan volledig gesloten wordt voor aanvang van het seizoen wordt de baankaart niet geïnd.
 • Als de baan volledig gesloten wordt tijdens het seizoen dan wordt de baankaart naar rato geïnd. De SSVN neemt de rest van de kosten voor haar rekening.
 • Als de toegang tot de baan, net als vorig seizoen, beperkt wordt dan wordt de helft van de baankaart minus de trainers bijdrage geïnd omdat er dan ook geen training gegeven kan/mag worden. De SSVN neemt de rest van de kosten voor haar rekening.
 1. Voor de beginnende jeugd, die vorig seizoen in Deventer “om en om” op vrijdag- en zaterdagmiddag schaatsten is het momenteel nog onduidelijk op welk uur we kunnen cq moeten trainen. De komende weken komt hier meer duidelijkheid over. De TC en de trainers hebben daarom besloten om tijdens de eerste schoolweek hierover een overleg te plannen met de ouders. Dit overleg vindt plaats op woensdag 24 augustus om 18:30 uur op onze skatebaan.

Pupillen

Normaal ca € 250 of € 125 bij een beperkte toegang

Junioren

Normaal ca € 340 of € 170 bij een beperkte toegang

 1. De gevorderde jeugdrijders (de jeugdrijders die tegen de wedstrijdrijders aanzitten - overleg bij twijfel eerst even met je (skeeler)trainer) blijven in Utrecht rijden zodat we een goede aansluiting houden met de wedstrijdrijders. Deze training omvat 2 trainingsuren, namelijk UT2 en UT4 op maandag en woensdag van 18:00 tot 19:15 uur. Deze training start op maandag 10 oktober ’21. De kosten inclusief trainers opslag zijn nog niet bekend maar zullen globaal bedragen:

 

 1. De wedstrijdrijders dienen hun baankaarten aan te vragen conform opgave van hun trainingsgroep, waarschijnlijk U01 en U03 op respectievelijk maandag en woensdag van 16:30 tot 17:45 uur. Daarnaast ontvangen jullie dan een YF abonnement, voor junioren gratis en voor senioren ca € 55 De kosten van deze baankaarten exclusief de eigen bijdrage aan de selectie, bedragen globaal:

Junioren

Normaal ca € 300 of € 150 bij een beperkte toegang

Senioren

Normaal ca € 450 of € 225 bij een beperkte toegang

Dit is inclusief de kosten voor het YF  abonnement.

 1. De toerrijders blijven rijden in Utrecht op uur U28 op donderdag van 19:15 tot 20:15 uur. De kosten bedragen globaal:

Alle leeftijden

Normaal ca €190 of € 95 bij een beperkte toegang

 

 • Genoemde prijzen zijn exclusief de kosten voor een pasje. Voor nieuwe leden en voor leden die hun pas verloren hebben kost een nieuwe pas € 10,00. Het activeren van je oude pas van vorig jaar kost € 2,50

 

 • Bovenbedoelde baankaart geeft alleen het recht om te schaatsen tijdens ons trainingsuur. Het schaatsen zonder een (ander) geldig toegangsbewijs na de dweilpauze is dus niet toegestaan en kan leiden tot blokkering van de baankaart. Ook geeft deze kaart geen recht op deelname aan wedstrijden. Zie hieronder bij “Deelname aan wedstrijden”.

 

 • Deelname aan wedstrijden.

Als je wedstrijden wilt rijden dien je zelf voor een geldige licentie te zorgen. Deze kun je aanvragen via de site KNSB.nl

Schaatsers die trainen op een toeruur, zoals ons trainingsuur U28 op donderdagavond, moeten tevens een zogenaamde wedstrijdkaart a raison van ca € 75,00 hebben.

Let wel: als je traint op een wedstrijdtrainingsuur heb je automatisch recht op deelname aan deze wedstrijden.

 

 • Deelname aan wedstrijden is niet meer gratis. Voor Langebaan wedstrijden zijn de eerste 5 wedstrijden inbegrepen in het wedstrijdabonnement, daarna geldt een bijdrage van € 2,- per wedstrijd (wordt direct per automatische incasso geïnd bij inschrijving), voor Marathon wedstrijden geldt een eenmalige bijdrage van € 25,-. Ook dit bedrag wordt, na inschrijving, per automatische incasso geïnd.

 

 • De indeling van de trainingsgroepen wordt door de TC in overleg met de trainers op basis van technisch niveau van de schaatsers gemaakt.

 

 • Denken jullie er ook aan je nieuwe winterkleding tijdig te bestellen ( de levertijd kan oplopen tot 8 weken) via de website of bij Nico Blom: Brede Beek 24, 3861 BD Nijkerk.
  Voor vragen kun je mailen naar clubkleding@ssvn.nl of bellen: 033-2457261

Je kunt jouw baankaart(en) bestellen via SSVN.nl (deze functie wordt geactiveerd zodra de prijzen definitief zijn, naar verwachting ca 15 augustus, jullie ontvangen dan een nieuwe mailing)

Stuur je aanvraag uiterlijk 26 augustus 2022 in, zodat er genoeg tijd is alle aanvragen te verwerken.

Schaatsgroeten namens de trainers, de JC en de TC,

Harm Folkerts en Fons Stortelder

SSV Nijkerk wordt gesteund door

 • PPA Computers
 • Henk van den Berg Wanden en Plafonds
 • Motshagen
 • Peter Bouw Tuinen
 • Van Dasselaar
 • GPC Systems
 • Sikkens Center Motshagen
 • Jur van de Beek
 • Mijnten
 • Alfrink Bouwbedrijf
 • Boltrics
 • Loonbedrijf Lozeman
 • Stouwdam