Vechtsebanen maandag deels weer open (update)

6 nov 20.30 uur

Zaterdagavond heeft de Baanvereniging Utrecht het volgende bericht ontvangen van de Vechtsebanen:
'We gaan maandagochtend weer open’, 'iedereen kan door de tourniquets naar binnen, wc en kleedkamer blijven gesloten, restaurant alleen ‘to go’. Daar is geen Corona toegangsbewijs (CTB) voor nodig. Binnenbaan mag gebruikt worden voor jeugd tot en met 17 jaar.'
Einde bericht

Wij als Baanvereniging vinden dit een eerste stap in de goede richting. Maar toelating van schaatsers op de binnenbaan boven 18 jaar wordt door de Vechtsebanen niet toegestaan. Wij maken hier als Baanvereniging ernstig bezwaar tegen richting de Vechtsebanen en blijven bij het standpunt dat door inzet van onze vrijwilligers ook voor deze groep de toegang met een CTB  moet worden toegestaan.

Kortom, we zijn er nog niet, we blijven ons inzetten om het schaatsen binnen de geldende regels voor iedereen mogelijk te maken, binnenbaan en buitenbaan.

Bestuur Baanvereniging Utrecht


In Deventer gelden onderstaande regels:

Vanaf zaterdag 6 november 2021 zijn er aanscherpingen van de maatregelen ten bate van het voorkomen van de verspreiding van het corona virus. Deze maatregelen zijn:

  • Door het open karakter van onze ijsbaan valt dit onder buitensport en hoeft er geen controle op het Corona Toegangs Bewijs (CTB) plaats te vinden;
  • De kleedruimten en douches blijven gesloten;
  • De openbare toiletten mogen van de veiligheidsregio wel open maar max. 1 persoon tegelijk naar binnen;
  • De horeca blijft open, maar het buiten terras wordt weggehaald. binnen alleen afhalen en zitten in het beperkte gedeelte dmv controle op de CTB;
  • Bevriezen van het huidige de huidige (5 november 2021) schaatsers in Deventer. Hierdoor kunnen tot nadere orde geen nieuwe schaatsers, trainers, proeflessers en wedstrijdkaarten houders toegelaten worden tot uren van de Baanvereniging Deventer.