Terug naar archief

Auteur: Fons Stortelder
Publicatie: 23-07-2021

Informatie over baankaarten schaatsseizoen 2021/2022

Beste Leden,

De Baan Vereniging Utrecht (BVU) en de Baan Vereniging Deventer (BVD) gaan uit van een normaal seizoen. Het bestuur van de SSVN acht dit nogal ambitieus en heeft daarom besloten tav corona de voorwaarden van het vorige seizoen door te trekken naar het komende seizoen.

Deze voorwaarden zijn:
 • Als de baan volledig gesloten wordt voor aanvang van het seizoen wordt de baankaart niet geïnd.
 • Als de baan volledig gesloten wordt tijdens het seizoen dan wordt de baankaart naar rato geïnd. De SSVN neemt de rest van de kosten voor haar rekening.
 • Als de toegang tot de baan, net als vorig seizoen, beperkt wordt dan zal de helft van de baankaart minus de trainers bijdrage geïnd worden omdat er dan ook geen training gegeven kan/mag worden. De SSVN neemt de rest van de kosten voor haar rekening.
 • Voor de goede orde: De SSVN heeft volgens de TVZ regeling een compensatie verzoek ingediend en we hebben inmiddels een voorlopige toezegging ontvangen zodat een groot deel van de geleden schade vergoed wordt.

Net als vorig jaar is de informatie voor de gewenste baankaarten weer doorgeven via de website. Hier tref je ook de actuele informatie aan over de prijzen, mogelijkheden en regels.

Klik hier voor de link naar de baankaarten

Stuur je aanvraag voor 26 augustus 2021 in, zodat er genoeg tijd is alle aanvragen te verwerken.

Schaatsgroeten namens de JC en de TC,

Fons Stortelder
06-51099081
fonsstortelder@gmail.com

SSV Nijkerk wordt gesteund door

 • PPA Computers
 • Henk van den Berg Wanden en Plafonds
 • Motshagen
 • Peter Bouw Tuinen
 • Van Dasselaar
 • GPC Systems
 • Sikkens Center Motshagen
 • Jur van de Beek
 • Mijnten
 • Alfrink Bouwbedrijf
 • Boltrics
 • Loonbedrijf Lozeman
 • Stouwdam