Terug naar archief

Auteur: Fons Stortelder
Publicatie: 23-10-2020

Restitutie baankaarten 20-21 Dronten

Hallo schaatsers,

IJsbaan Dronten heeft besloten de baankaarten minus €25,= per kaart te restitueren. Om ook voor degenen die een baankaart aan de kassa heeft gekocht dit bedrag te restitueren dienen die rijders zich bij mij aan te melden.

Citaat uit de mail van Dronten:

Een aantal van uw leden heeft echter de baankaart bij ons aan de balie rechtstreeks betaald. Voor ons is niet in kaart te brengen welke leden dit betreft.

U dient als vereniging voor deze leden een declaratie in te dienen. Hiervoor dienen de volgende gegevens per gekochte baankaart aangeleverd te worden (kopie van de ledenpas, kopie van de kassabon of kopie afschrift bank en IBAN nummer).

Declaraties van de verstrekte baankaarten worden in behandeling genomen tot uiterlijk 1 december 2020. Daarna zullen wij een declaratie van één van uw leden niet meer behandelen.

Om eea snel af te handelen stel ik voor dat degene die hiervoor in aanmerking komt voor 1 november de gevraagde bewijsstukken naar mij sturen.

Met vriendelijke groeten,
Fons Stortelder
06-510 990 81 

SSV Nijkerk wordt gesteund door

 • PPA Computers
 • Henk van den Berg Wanden en Plafonds
 • Motshagen
 • Peter Bouw Tuinen
 • Van Dasselaar
 • GPC Systems
 • Sikkens Center Motshagen
 • Jur van de Beek
 • Mijnten
 • Alfrink Bouwbedrijf
 • Boltrics
 • Loonbedrijf Lozeman
 • Stouwdam