Terug naar archief

Auteur: Fons Stortelder
Publicatie: 23-04-2020

Skeeleren na de corona crisis

Hallo SSVN'ers,

Jullie hebben vast gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte afgelopen dinsdag. Hij kondigde een heel langzame verruiming van de maatregelen aan.

Als we de zaken tav het skeeleren op een rijtje zetten komen we miv 28 april ( dat is dus volgende week dinsdag) tot de volgende zaken:

 1. We kunnen nog niet starten met het volwassen skeeleren, geen trainingen en ook geen door de club gefaciliteerde toertochten.
 2. Kinderen van 13 t/m 17 jaar mogen trainingen volgen als de 1,50 meter regel in acht kan en wordt genomen. Met wat goede wil van trainers en rijders lijkt me dat mogelijk op onze skeelerbaan.
 3. Kinderen t/m 12 jaar mogen trainen zonder verdere beperkingen.

  In overleg met trainers en bestuur heeft de TC besloten dat de skeelertrainingen voor de jeugd met ingang van woensdag 29 april weer worden opgepakt.

Als de ouders onderstaande regels goed uitleggen aan de kinderen en  we ons allemaal houden aan deze regels dan is het verantwoord dat we de trainingen weer opstarten. Uiteraard is het aan de rijders en/of  de ouders zelf om te beslissen of ze deelnemen aan de trainingen.

Om de RIVM maatregelen te kunnen volgen hebben we onderstaande aanpak uitgewerkt:

 1. Beginnende rijders t/m 12 trainen miv woensdag 29 april van 18:30 tot 19:30 uur. We vragen de ouders de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de baan te laten komen en als dit ongewenst is ze vooraan bij de poort af te zetten. De ouders mogen niet de baan op maar kunnen de kinderen de  skeelers eventueel thuis al aantrekken of op de banken die direct na de poort zullen worden geplaatst. Het spreekt vanzelf dat de ouders de 1,50m in acht nemen.
 2. Rijders van 13 jaar en ouder en eventueel enkele jongere wedstrijdrijders  krijgen training van 19:30 tot 20:30 uur waarbij ze de 1,50m regel in acht dienen te nemen. Dus minimaal 1,50m achter elkaar en ruim buitenom inhalen op minimaal 1,50m afstand. Dit betekent dat iedereen aan de binnenkant van de baan rijdt tenzij zij/hij bezig is met een inhaal actie.  De trainer(s) zullen  hier aan het begin duidelijke uitleg over  geven en hier tijdens de training ook op te letten.
 3. In principe starten de vrijdagtrainingen op vrijdag 1 mei. Meer info volgt op woensdagavond.

  De wedstrijdrijders dienen het ingevulde enquéteformulier, zoals eerder verstrekt mee te brengen en verzamelen zich om 19:00 uur op het grasveld naast het hockeyveld waar een evaluatie van het enquêteformulier plaatsvindt. Aansluitend start de opwarmoefeningen en daarna de skeelertraining.

  Om alles in goede banen te leiden volgen hieronder nog enkele aanvullende regels:

 4. Alle kinderen houden 1,50m afstand van alle volwassenen behalve zijn/haar ouders.Ze houden dus ook 1,50m afstand van de trainers!!
 5. De TC draagt zorg voor het plaatsen, ontsmetten en opruimen van de banken direct bij de poort en zal er (voor zover mogelijk)tevens op toezien dat iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt.
 6. Het toilet in de Skatekeet is alleen toegankelijk voor de rijders en de trainers. (ouders of andere begeleiders, laat staan derden, mogen immers de baan niet betreden!)
 7. De Skatekeet is verder alleen toegankelijk voor de TC en de trainers.

Graag zien we onze jeugdleden op de skeelerbaan op 29 april aanstaande.

Namens trainers, TC en bestuur,

Fons Stortelder

SSV Nijkerk wordt gesteund door

 • PPA Computers
 • Henk van den Berg Wanden en Plafonds
 • Motshagen
 • Peter Bouw Tuinen
 • A&B Meester Schilderwerk
 • Van Dasselaar
 • GPC Systems
 • Sikkens Center Motshagen
 • Jur van de Beek
 • Mijnten
 • Alfrink Bouwbedrijf
 • Boltrics
 • Loonbedrijf Lozeman
 • Stouwdam