Terug naar archief

Auteur: Fons Stortelder
Publicatie: 11-09-2019

Bijna weer het ijs op! Informatie Jeugdschaatsen

nb: iedereen krijgt deze mail omdat anders mogelijk niet alle deelenemende jeugdleden de informatie zullen krijgen. Is deze mail niet van toepassing voor u dan kunt u hem negeren.

Beste jeugdschaatsers,
Met nog een paar skeelertrainingen en activiteiten voor de boeg, wordt het tijd om afscheid te nemen van het skeelerseizoen en laatste zaken te gaan regelen voor het komende schaatsseizoen. Daarom hierbij een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:

 • Informatiebrief jeugdschaatsen

 • Carpoolschema

 • Uitreiken (schaats)baankaarten

Informatiebrief jeugdschaatsen 2019-2020
Inmiddels staat de informatiebrief voor het schaatsen bij de SSVN online en is te downloaden via de volgende link: Infobrief jeugschaatsen 2019/2020
Hierin is de belangrijkste informatie over het komende seizoen te vinden. Te denken valt aan: trainingsmogelijkheden en trainingstijden, (club)kleding, geschikt schaatsmateriaal en carpoolen. Voor ouders van jeugdleden die al langer bij de vereniging schaatsen zal de informatie grotendeels bekend zijn. Mocht uw kind echter dit seizoen voor het eerst bij de SSVN schaatsen, dan staat hierin alle informatie die u nodig heeft.
 
Carpoolschema
Binnenkort ontvangen alle schaatsers die in aanmerking komen om te carpoolen een mail met de vraag of je daaraan meedien. Als dat niet zo is, laat het dan even weten aan de JC. We gaan met behulp van deze informatie een schema in elkaar zetten waarbij we zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de wensen die zijn aangegeven. Het is altijd een behoorlijke puzzel, maar in de loop van de komende weken zullen jullie het toegestuurd krijgen, samen met de telefoonnummers van de andere deelnemers. Indien je ingeroosterd bent op een datum en je bent verhinderd, dan verzoeken we jullie vriendelijk dit in onderling overleg op te lossen.  De eerste trainingen (op maandag 23 september en zaterdag 28 september) is er nog geen carpoolschema. Iedereen rijdt dan zelf naar de ijsbaan. Uiteraard staat het jullie vrij om voor die dagen in onderling overleg afspraken te maken.

Uitreiken baankaarten
Voorafgaand aan de eerste trainingen op 23 en 28 september worden de baankaarten uitgereikt bij de kassa van de ijsbaan. Daarom het vriendelijke verzoek om deze eerste trainingen een kwartier vóór het begin van de trainingen aanwezig te zijn.

Op maandagavond 23 september dus aanwezig om 18.00 uur en op zaterdagmorgen 28 september aanwezig om 9.30 uur.
 

Heb je nog vragen, stel ze dan gerust. Dat mag via de mail (jc@ssvn.nl) of als je één van ons even aanspreekt langs de baan.
 
Met sportieve groet,
De Jeugcommissie:
Renger de Vries , Janique Dupain, Aniek Bouwman, Melle Holthuis

 

SSV Nijkerk wordt gesteund door

 • PPA Computers
 • Henk van den Berg Wanden en Plafonds
 • Motshagen
 • Peter Bouw Tuinen
 • A&B Meester Schilderwerk
 • Van Dasselaar
 • GPC Systems
 • Sikkens Center Motshagen
 • Jur van de Beek
 • Mijnten
 • Alfrink Bouwbedrijf
 • Boltrics
 • Loonbedrijf Lozeman
 • Stouwdam