Terug naar archief

Auteur: Fons Stortelder
Publicatie: 07-07-2019

Aanvraag baankaarten 2019-2020

SENIOREN

De info voor de baankaarten op de Vechtse Banen laat nog op zich wachten maar ik vertrouw dat we voldoende tijd krijgen om eea te regelen. Ik ga volgende week en daarna waarschijnlijk nog  4 weken op vakantie dus geen paniek. Eind augustus zal ik jullie nader informeren.

 

Uitleg Baankaarten Dronten Jeugd tot en met 16 jaar SSVN*

Algemeen.

Op aanraden van de trainers heeft de TC besloten de trainingen en de wedstrijden beter te spreiden over de verschillende dagen van de week. Daarom trainen de wedstrijdrijders komend seizoen op maandag en op woensdag zodat er in het weekend uitgerust aan de wedstrijden kan worden begonnen. Tevens ontstaat hierdoor de mogelijkheid meer en beter samen te werken met de clubs uit Elburg en Oosterwolde. Hierdoor kunnen we de trainingen nog beter afstemmen op de  capaciteiten van de rijders die daardoor betere trainingen krijgen.

Wij begrijpen dat dit voor sommige rijders problematisch kan zijn om eea te combineren met de lesuren van de school en/of de onmogelijkheid van de ouders om hun kinderen twee keer per week  rond 18:00 uur naar Dronten te rijden. We zullen trachten dmv een slim carpoolsysteem voor deze problemen een oplossing te vinden. Mocht zich in jouw geval een van deze problemen voordoen dan vragen we je dit te melden aan TC@ssvn.nl of telefonisch aan Fons Stortelder, Mob: 06-510 990 81.

Voor de niet wedstrijdrijders wijzigt er niks en blijft de training op zaterdag gehandhaafd.

 

 • De schaatstrainingen voor SSVN jeugd tot en met 16 jaar* worden het komend jaar op het ijs van Leisure World Ice Center in Dronten gegeven. De trainingen gaan alle vakanties door, dus ook tijdens de kerstvakantie.
 • De groepen 3 en 4 trainen op zaterdag van 18:15 tot 19:25 uur. De kosten voor deze trainingen bedraagt  voor jeugd tot en met 12 jaar* € 155,00 en voor  jeugdleden van 13 tot en met 16 jaar* € 180.00 en voor leden van 17 jaar en ouder € 260,00
 • De groepen 1 en 2 trainen twee keer per week, op maandag en woensdag van 18.15 uur tot 19.25 uur. De kosten voor deze twee trainingen bedragen  voor jeugdleden tot en met 12 jaar*   € 250,00 en voor jeugdleden van 13 tot en met 16 jaar* € 325,00 en voor 17 jarigen € 400 (dit is de totaalprijs voor twee trainingen in de week)
 • Genoemde prijzen zijn exclusief de kosten voor een pasje. Een nieuwe pas kost € 10,00 en het activeren van je oude pas van vorig kost € 2,50
 • De trainingen starten respectievelijk op maandag 23, woensdag 25 en zaterdag 28 september 2019 en eindigen respectievelijk op maandag  9, woensdag 11 en zaterdag 14 maart 2020.
 • De trainingsgroepen worden door de TC en de trainers samen ingedeeld en voor aanvang van het seizoen bekend gemaakt.
 • Extra keuze mogelijkheid.

  We willen dit jaar opnieuw proberen voor de oudere jeugd die op het voortgezet onderwijs zitten een trainingsgroep op donderdagavond op te zetten. Voor een volledige jeugdgroep zijn circa 10 deelnemers nodig. Indien dit aantal niet gehaald wordt, wordt je in een bij jou passende groep worden ingedeeld.

  De kosten van deze baankaart bedragen € 180,00

 • Mogelijkheid voor de ouders.

  Natuurlijk bestaat voor ouders cq begeleiders de mogelijkheid om op eigen gelegenheid te schaatsen zoals we afgelopen jaar hebben gedaan tegen de normale toegangsprijs.

   

 

Hoe bestel ik mijn schaatskaart?

Afwijkend van voorgaande jaren kunnen jullie de baankaarten niet meer via onze website aanvragen  maar dienen jullie die aan te vragen dmv een mail aan fonsstortelder@gmail.com.

Ik stuur jullie dan een excelbestand (conform onderstaande regels) die jullie na invulling weer terug sturen. Als jullie zelf een excelbestand aanmaken, zorg dan dat je die exact hetzelfde is.

KNSB   Tussen       Toe-           Pas   Maandag +
Relatie   voeg-       voe-     Geb.dat. Wedstrijd   nummer Zaterdag woensdag
Nummer Voornaam sel Achternaam Straatnaam Huisnr. ging Postc. Woonplaats ddmmjjjj catagorie M/V   training training
                             
                             

 

Stuur je aanvraag voor 26 augustus 2019 in, zodat er genoeg tijd is alle aanvragen te verwerken.

Insturen van je aanvraag betekent dat je akkoord gaat met de automatische afschrijving van de verschuldigde bedragen.

Denken jullie er ook aan nieuwe winterkleding tijdig te bestellen ( de levertijd kan oplopen tot 8 weken) via de website of bij Nico Blom: Brede Beek 24, 3861 BD Nijkerk.
Voor vragen kun je mailen naar
clubkleding@ssvn.nl of bellen: 033-2457261

 

Schaatsgroeten, mede namens het bestuur en de JC,

TC van de SSVN

SSV Nijkerk wordt gesteund door

 • PPA Computers
 • Henk van den Berg Wanden en Plafonds
 • Motshagen
 • Peter Bouw Tuinen
 • Van Dasselaar
 • GPC Systems
 • Sikkens Center Motshagen
 • Jur van de Beek
 • Mijnten
 • Alfrink Bouwbedrijf
 • Boltrics
 • Loonbedrijf Lozeman
 • Stouwdam