Terug naar archief

Auteur: Fons Stortelder
Publicatie: 17-06-2016

Bestuur nomineert Geralde van de Bunt

Nijkerks vrijwilligerscompliment 2016

Elk jaar organiseert de gemeente Nijkerk een avond om alle vrijwilligers die binnen de gemeente actief zijn in het zonnetje te zetten. Hierbij worden drie vrijwilligers speciaal uitgelicht en zij ontvangen dan het `Nijkerks vrijwilligerscompliment`. Het bestuur van de SSVN waardeert uiteraard de inzet van al haar vrijwilligers voor de club, maar kon slechts één vrijwilliger nomineren. Wij nomineerden Geralde van de Bunt.

Geralde is al vanaf haar jeugd betrokken bij de club en heeft zich ingezet voor de jonge jeugd van dat moment. Hoewel ze niet werd uitgekozen door de gemeente Nijkerk is zij voor ons de top vrijwilliger: jong en actief betrokken!

Vanaf het moment dat de Jeugdcommissie is opgericht is Geralde actief geweest bij de opzet en invulling van deze commissie. Daarmee heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het jeugdbeleid binnen de SSVN en de concrete invulling hiervan. En met resultaat, want het aantal jeugdleden is sindsdien behoorlijk gegroeid en heeft inmiddels gestabiliseerd op zo’n 50 jeugdleden.

Zo is ze jaarlijks betrokken bij tal van activiteiten, zoals de organisatie van schaats- en skeelerkamp, toertochten, (onderlinge) wedstrijden met andere verenigingen. Het laatste jaar is ze vaste notuliste voor de Jeugdcommissie. Haar inzet voor de Jeugdcommissie heeft ze in het begin gecombineerd met haar taak als jeugdtrainster. Ze is altijd enthousiast, kinderen en oudere jeugd zijn echt gek met haar!

Haar vrijwilligerstaken voor de SSVN heeft ze al die jaren gecombineerd met haar studie rechten en stages in Groot-Brittannië en Brussel. Ook op rechtskundig vlak heeft ze ons achter de schermen overigens regelmatig ondersteund.

Kortom: iemand die voor en achter de schermen al jaren heel veel werk verzet en die naar (nieuwe) ouders, kinderen en andere verenigingsleden toe het enthousiasme voor schaatsen en skeeleren namens onze vereniging uitdraagt!

Bedankt Geralde voor jouw inzet voor de jeugdcommissie, het jeugdkamp, trainingen, de wedstrijden en alle andere hand, span en advies diensten die je altijd op pakt.

Meer informatie over het nijkerks vrijwilligerscompliment is te vinden via:
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/67800/67800/

SSV Nijkerk wordt gesteund door

 • PPA Computers
 • Henk van den Berg Wanden en Plafonds
 • Motshagen
 • Peter Bouw Tuinen
 • Van Dasselaar
 • GPC Systems
 • Sikkens Center Motshagen
 • Jur van de Beek
 • Mijnten
 • Alfrink Bouwbedrijf
 • Boltrics
 • Loonbedrijf Lozeman
 • Stouwdam