Archief: Skeelerbaan in Nijkerk


Skeelerbaan voor de SSVN
De Schaats- en Skeelervereniging krijgt een eigen skeelerbaan!!
Na jaren van lobbyen gaat het nu echt gebeuren.
Deze rubriek op website zal jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Laatste status
De skeelerbaan wordt in februari offcieel opgeleverd. De bouw is eigenlijk al een tijdje klaar, maar een paar laatste stukjes van de levering moesten nog afgerond worden.

Op de foto is goed te zien dat het een ruime en brede baan is met een mooie open uitstraling.
Ook op het middenterrein kan er goed getraind worden.De officiele opening is verplaatst naar 5 april. De activiteiten commissie is druk bezig met de voorbereidingen. De trainingen zullen al voor die tijd beginnen, de planning krijgen jullie nog via de gebruikelijke wegen.

De baan is trouwens voor iedereen altijd toegankelijk, leden en niet leden. Het hek staat altijd open. Dus mocht je het alvast een keer willen proberen, veel skeelerplezier!!


De opdracht is gegeven aan de Firma Meijerink uit Bilthoven.
De eerste bouwvergadering is geweest op vrijdag 28 September.
Op zaterdag 6 oktober zullen de werkzaamheden starten met het rooien van het struweel aan de hockeyzijde. Vrijwilligers zijn gevraagd om mee te helpen.
Daarna zal Meijerink starten met de aanleg. De verwachting is dat dit zo'n 6 weken zal duren.

Ook Voice heeft z'n hulp aangeboden tijdens het herbestraten van het terras.

Foto's aanleg skeelerbaan
Er is al heel veel werk gedaan. Het grondwerk is inmiddels grotendeels klaar. De verlichting wordt deze week ook voorbereid.
De volgende fase is de ondergrond asfaltklaar maken.

20 November 2012


31 Oktober 2012


23 Oktober 2012


SSVN vrijwilligers in actie voor de Skeelerbaan
Op zaterdag 6 oktober is er een enorme klus geklaard door 14 SSVN-ers om het struweel aan de rand van het Voice terrein te rooien.
Gelukkig zijn er geen paars gestreepte salamanders, het bonte schaatsrijdertje of andere zeldzame dieren gevonden.

Vanaf 8 uur werd er in stromende regen gezaagd, gesleept en versnipperd.'s Middags kwam het zonnetje door en pas in de avond ging de laatste man weg.
Alle vrijwilligers: Hartelijk bedankt!!Historie
Donderdagavond 28 Juni is in "Het Besluit" 220.000 Euro vrijgegeven voor het oplossen van knelpunten buitensport phase 2.
Video: http://player.companywebcast.com/gemeentenijkerk/20120628_2/nl/Player

Uitzending van de commissievergadering van 12 Juni:
http://player.companywebcast.com/gemeentenijkerk/20120612_2/nl/Player
SSVN inspraak start op 1:27:50

Samenwerking met Voice
Sinds 2009 zijn er gesprekken met Voice over de samenwerking. Na overleg in bestuur en met andere betrokkenen is besloten de samenwerking eenvoudig te houden en op basis van een huurcontract de samenwerking vast te leggen. Alleen het buitenterrein zal gebruikt worden door de SSVN. De samenwerking blijft dan beperkt en er is geen noodzaak een stichting op te richten. In de plannen wordt wel een berging voor de SSVN meegenomen.

Lokatie Watergoor
De Voice handbal lokatie bestaat uit 2 handbalvelden, een kantine, kleedruimtes en berging.
Het huidige Voice perceel is te klein om een goede skeelerbaan neer te leggen. Daarom is er gekeken naar uitbreiding in de breedte en de lengte.

Engineeringbureau Cicom heeft van de gemeente Nijkerk opdracht gekregen een ontwerp te maken en gaat uit van een baan van 224 meter lengte. De tekening van de tussenversie is hier te zien.

Over dit voorstel is op donderdag 14 Juni gesproken met de ambtenaren van de afdeling Infra
(gemeente Nijkerk), adviseur sport, Bureau Cicom, Renger / Gosse en Ruud en vertegenwoordigers van Voice. De uitkomsten van deze discussie zijn door Cicom verwerkt in een nieuw voorstel. De kosten voor versie 2 vielen veel te hoog uit en er is daardoor asfalt in het middenterrein vervangen door kunstgras (2de hands van Sparta).

Versie 2:


Planning
Eerder dit jaar is besloten de aanleg naar voren te halen en af te ronden in 2012. Om die reden zet de gemeente er vaart achter. Waarschijnlijk zullen de voorbereidingen starten in de zomer, de aanleg kan dan na de laatste Voice wedstrijd starten. Voorbereiding zal ongeveer 2 weken in beslag nemen, aanleg 3 weken. Afronding nog eens 1 week.
In ieder geval heeft de SSVN volgend skeelerseizoen een mooie nieuwe baan!

Financiering & Exploitatie
Voor de aanleg is een totaal budget van euro 220.000 beschikbaar.

De exploitatiekosten zullen bestaan uit:
Huurkosten (gebaseerd op erfpacht)
Verzekering
Electra (voor verlichting)
Overige kosten

Sponsoring
Sponsoring/subsidie van de SSVN in relatie tot de accommodatie kan op verschillende manieren:
Natura
Sponsoring voor specifiek doeleinde
Subsidie

Inspraak leden
Zoals het er op dit moment uitziet zal er geen stichting opgericht worden en zullen er ook geen wijzigingen in statuten gedaan worden. Wel wordt er gewerkt aan een huishoudelijk reglement en zal het beleidsplan aangepast worden.
De structuur en doelen van de SSVN zullen gelijk blijven.

Er is besloten dat er geen Algemene leden vergadering nodig is.
Wel zal er op 27 Augustus een informatie bijeenkomst plaatsvinden.

Vriendelijke groet,

Het bestuur